Tungo sa mas abot-kayang kalusugan: Kasunduan ng DIWA at ZMMG, kasado na

MATAGUMPAY na idinaos ang Democratic Independent Workers’ Association (DIWA) Party List at ng Zambales Medical Mission Group Hospitals and Health Services Cooperative (ZMMG) ang pagpirma ng kasunduan ukol sa pagpapaigting ng serbisyong pang-kalusugan noong ikatatlo ng Marso 2016 sa Olongapo City. Pinamunuan ito nina DIWA Party List Representative Emmeline Aglipay-Villar at Olongapo Vice-Mayor Rodel Cerezo.

Ilan sa mga pangunahing nilalaman ng naturang kasunduan ang pagbibigay ng ZMMG ng maaasahan at abot-kayang serbisyong pang-kalusugan sa mga miyembro ng DIWA Party List at sa kani-kanilang mga pamilya. Bunsod nito, maaari na silang magkaroon ng 30% diskwento para sa anumang pagkonsulta, pagpapa-ospital, pagpapa-x-ray, o pagsusuri sa laboratoryo na kanilang kakailanganin mula sa ZMMG Hospital. Magtatangal ang kasunduan hanggang Marso 2017.

Umaasa ang DIWA na lubusang makatutulong ang kasunduang ito sa pangangalaga sa kanilang mga miyembro at sa pagpapaunlad ng kanilang mapagkawanggawang serbisyo. Ayon nga kay Rep. Aglipay-Villar, “It is part of DIWA’s advocacy to provide the best quality of health services not only to our workers but also to their families. We need to ensure that our workers get the best health care, so that they could also deliver their best for the betterment of our nation.”

(Bahagi ng layunin ng DIWA ang pagbibigay ng kalidad na serbisyong pang-kalusugan hindi lamang sa aming mga miyembro kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Kailangan nating siguruhing maayos ang kalusugan ng ating mga manggagawa, upang mas maibigay nila ang kanilang mga kakayahan para sa ikauunlad ng ating bayan.)

Ang DIWA Party-list ay isang organisasiyon na naglalayong pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, magbigay-oportunidad sa ikauunlad ng mga manggagawa, at magbukas ng daan tungo sa isang makatarungan, makatao, at malayang lipunan.

pr6

pr7