Kasiguraduhan ng mga manggagawa laban sa kontraktwalisasiyon, ipinaglalaban ni DIWA Rep. Aglipay-Villar

Bilang tagapagtanggol sa mga karapatan ng manggagawang Pilipino, patuloy na isinusulong ni Democratic Independent Workers Association (DIWA) Party List Representative Emmeline Aglipay – Villar ang proteksyon ng contractual employees sa ilalim ng Security of Tenure Act na sinimulan noong 2010.

Layunin ng naturang panukala na punan ang mga kakulangan ng Labor Code sa pamamagitan ng pagpapalawig sa saklaw ng depinisyon ng “regular” na empleyado, pangangalaga sa mga manggagawa laban sa pang-aabuso sa habang sila ay naka-probasyon, paglalarawan ng Fixed-Term employment at paglilimita sa mga sitwasyong katanggap-tanggap ito. Sa ilalim nito, papayagan lamang ang fixed-term employment sa mga kompanyang humaharap sa pinansiyal na suliranin buhat ng hindi kompetitibong pagpe-presyo ng mga kalakal at serbisyo.

Isinasaad ng isang pag-aaral ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong 2014, mahigit-kumulang 1.1 milyon o ikatlo ng kabuuang populasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas ang binubuo ng mga manggagawang hindi regular na empleyado. Halos 600,800 sa mga manggagawang ito ang contractual workers.

Ayon kay DIWA Rep. Aglipay – Villar, bagamat isang malaking hakbang na ang pagsulong ng DIWA sa Security of Tenure Act of 2010 noong 2010 at sa An Act Strengthening Tenure of Employees noong 2013, kinakailangan pa ring mapagtibay ito upang mapangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa. Aniya, karamihan sa mga kompanya ang umiiwas sa regularisasyon ng mga empleyado dahil para sa kanila, nangangahulugan ito ng mas malaking gastusin. Gayunpaman, bagamat maaaring kinakailangan ng ilang mga kompanyang magpatupad ng kontraktuwalisasyon, probationary, at fixed-term employment dahil sa kakulangan sa pondo, marapat lamang na maging etikal at ibigay ang kaukulang mga karapatan at benepisyo ng mga manggagawa.

”The necessity of regular employment which allows upward mobility as a reward for excellence and diligence to the Filipino family cannot be overemphasized. It is almost impossible to have a stable family or even to plan for the future if one does not have a stable job,” ani DIWA Rep. Aglipay – Villar.

(“Binibigyang-diin ng DIWA ang  pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino sa regularisasyon, dahil mangangahulugan ito hindi lamang ng pag-unlad ng kani-kanilang pamilya kundi pati na rin pabuya para sa kanilang kahusayan at kasipagan. Sa panahon ngayon, halos imposibleng magtaguyod ng maayos na buhay at maginhawang pamilya kung wala kang siguradong hanapbuhay,” ani DIWA Rep. Aglipay – Villar.)

Ayon sa kanya, kinakailangang maunawaan ng mga kompanya na makatutulong ang kasiguraduhan ng trabaho sa pagiging produktibo ng mga manggagawa.

“If an employee knows that he or she has the opportunity to grow in the company based on job performance, he or she would be more productive and would most likely give their best effort. However, if employees that they wouldn’t last longer than six months, they wouldn’t have any motivation to work,” ani DIWA Rep. Agilipay-Villar.

(“Kung alam ng isang regular na empleyadong may pagkakataon siyang umangat sa isang kompanya base sa kanyang job performance, magiging mas produktibo siya at gagalingan niya sa trabaho, ngunit kung alam din naman niya na matatanggal siya pagkatapos ng lima o anim na buwan, wala siyang insentibong pagbutihin ang kanyang trabaho,” giit ni DIWA Rep. Aglipay – Villar.)

Dagdag pa DIWA Rep. Aglipay – Villar, makatutulong rin ang regularisasyon ng mga manggagawa sa produksyon at kabuuang kita ng mga kompanya dahil mas ganado silang magtrabaho. Bukod pa rito, mabibigyan rin ng pagkakataon ang mga manggagawa na paghusayin ang kanilang mga kakayahan sa kani-kanilang mga larangan upang makapantay sa mga pandaigdigang pamantayan.

Ang DIWA Party-list ay isang organisasiyon na naglalayong pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, magbigay-oportunidad sa ikauunlad ng mga manggagawa, at magbukas ng daan tungo sa isang makatarungan, makatao, at malayang lipunan.