KAPAKANAN NG MGA TAGA INDUSTRIYA NG PRIVATE SECURITY, YAN ANG TINUTUKAN NG DIWA PARTYLIST SA PAKIKIPAGTULUNGAN NG PNP, SOSIA, PADPAO, SEGAP, ASPIRE AND APSAO PHILS INC, KASAMA ANG MGA MIYEMBRO NG TRIPARTITE AT SA PATNUBAY AT SUPERBISYON NG DOLE AY NABUO ANG DOLE ORDER#150-16 SERIES OF 2016.

ILAN SA MGA BENEPISYONG NAPAPALOOB DITO AY ANG MGA SUMUSUNOD:

 • TAMANG PASAHOD PATI NA ANG KINAUUKULANG HOLIDAY PAY
 • MGA ALLOWANCES
 • KARAGADAGANG PORSIYENTO NG ARAWANG KITA SA PASOK NA NATAON SA ARAW NG DAY OFF AT SPECIAL DAYS
 • NIGHT SHIFT DIFFERENTIAL
 • LIMANG (5) ARAW NA SERVICE INCENTIVE LEAVE KADA TAON NG TAGAL SA SERBISYO
 • MATERNITY LEAVE
 • PATERNITY LEAVE
 • PARENTAL LEAVE PARA SA MGA SECURITY GUARD NA TINUTURING NA SINGLE PARENT
 • LEAVE PARA SA MGA BABAENG SECURITY GUARDS NG SAMPUNG (10) ARAW KAPAG NAGING BIKTIMA NG KARAHASAN O PANG AABUSO
 • 13TH MONTH PAY
 • SEPARATION PAY KUNG ANG PAGKA ALIS SA KUMPANYA AY NAAYON SA BATAS
 • BENEPISYO NA NAAAYON SA EMPLOYEES COMPENSATION PROGRAM NA TINAKDA SA PRESIDENTIAL DECREE 626
 • MGA BENEPISYO GAYA NG PHILHEATH AT SSS
 • MAAYOS AT LIGTASA NA LUGAR NG PAGTATRABAHUHAN
 • IBA PANG BENEPISYO NA NAAYON SA BATAS.

ANG LAHAT NG BENEPISYONG ITO NA MATATAMO NG MGA TAGA INDUSTRIYA NG PRIVATE SECURITY AY ISINULONG SA PAMAMAGITAN AT PAMUMUNO NG DIWA PARTYLIST KAYA NAMAN NAGAWA ANG KAUTUSANG ITO NG DOLE.

Ang DIWA Party-list ay isang organisasiyon na naglalayong pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, magbigay-oportunidad sa ikauunlad ng mga manggagawa, at magbukas ng daan tungo sa isang makatarungan, makatao, at malayang lipunan.