Diwa Partylist para sa KASAMBAHAY: Kasama sa Bahay, Katuwang sa Buhay

Kasama ang DIWA Partylist sa pagsulong ng Batas Kasambahay na nangangalaga sa karapatan at nagbibigay ng benepisyo sa ating mga kasama sa bahay.